Mobile Menü
Anda
Anda íves
Bora
Bora íves
Dalma
Dalma íves
Elma
Elma íves
Adony
Adony íves
Aba
Aba íves

Adatvédelmi tájékoztató

A Kerítés Kft. (a továbbiakban: www.keriteskft.hu) tájékoztatja a www.keriteskft.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.
A www.keriteskft.hu üzemeltetője, a Kerítés Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Kerítés Kft. semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk megbízottjaként működik együtt (pl. kiszállítás). Ekkor azonban, a megbízott a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Kerítés Kft. adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
 • Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
 • adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.
 
1. A kezelt adatok köre
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
A látogató az online áruházban történő regisztráció vagy a megrendelés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Www.keriteskft.hu jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
 
2. Az adatkezelés célja
 • a www.keriteskft.hu online megrendelés feldolgozásához/kiszolgálásához
 • a regisztráció során a weboldalon elhelyezett jelölő négyzetben rögzített külön hozzájárulás alapján a www.keriteskft.hu szolgáltatásairól, újdonságairól, akcióiról, direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldés során
 
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a www.keriteskft.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció, megrendelés vagy a hírlevél kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a hírlevélhez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126032/2017

6. A honlap üzemeltetője
A www.keriteskft.hu honlapot a Kerítés Kft. (székhely: 5000 Szolnok, 0585/5 hrsz.) üzemelteti, az adatokat a www.kmak.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Www.keriteskft.hu harmadik személynek nem továbbítja.

7. Az érintettek jogai
A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Www.keriteskft.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az info@primora.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A www.keriteskft.hu a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a www.keriteskft.hu az info@primora.hu email címről küldi ki. Vásárlóink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.keriteskft.hu/leiratkozas) kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat
A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
 

9. Regisztrációnál vagy kapcsolatfelvételnél megadott adatok törlése

A linkre kattintva törölheti a megadott adatokat: http://www.keriteskft.hu/files/gdpr.adattorles.php


10. Az oldalon használt cookie-k megtekintése, és azok törlése
A linkre kattintva törölheti a cookie-kat: http://www.keriteskft.hu/files/gdpr.adattorles_cookie.php

infoblokk_kedv_final