Mobile Menü
Anda
Anda íves
Bora
Bora íves
Dalma
Dalma íves
Elma
Elma íves
Adony
Adony íves
Aba
Aba íves

Pályázat

 

Kedvezményezett neve: KERÍTÉS Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fejlesztés tárgya: Technológiai innováció a Kerítés Kft-nél.
Támogatási összeg: 10 877 687.-Ft
Támogatás intenzitása: 49,999998%
Projekt befejezési dátuma: 2019.03.04.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00765
 
A projekt bemutatása:
A megújulás elengedhetetlen, ezért vállalkozásunk éves szinten a sorozat gyárott termékek mellett egyedi fejlesztésű kerítéseket is gyárt, ezáltal elmondhatjuk, hogy vállalkozásunk több prototípus kifejlesztésében vett már részt. Tervünk egy olyan díszíthető gyártási sablon volt, amely segítségével a kiválasztott méretre alakítható kerítésmotívum rövid állítással változtatható, saját stílusra szabható. A projekt keretében ennek elérésére egy darab APK 61 CNC hidraulikus profilhajlító gép, 10 darab Hitachi G13 VE és 10 db FEIN WSG 17-125P sarokcsiszoló, valamint 4 db Hegesztőkészülék sablon került beszerzésre.
 

Kedvezményezett neve: KERÍTÉS Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról
Támogatási összeg: 5.278.696 Ft
Támogatás intenzitása: 70 %
Projekt várható befejezési dátuma: 2024.03.28.
Projekt azonosító száma: GINOP Plusz-3.2.1-21
 
A projektek keretében megvalósuló képzések bemutatása:
Korszerű gyakorlat: az alkalmazkodóképesség javítása – szervezeti azonosság
A képzés célja, hogy a hallgató megismerje és alkalmazni tudja azokat a hiánykompetenciákat, melynek segítségével képes lesz az alkalmazkodóképességének a javítására a szervezeti azonosság területén. A képzés tematikája úgy áll össze, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, ahol szükségesek az itt elsajátítható kompetenciák, mint az egyéni alapkészségek, a szervezet- és az értékteremtés fejlesztése.
 
A képzés tartalma:
Gondolkodás elméleti és tudatos használata.
Koncepcióalkotás folyamata.
Az érték és munkaszemlélet fogalmai
A munkavégzés 12 alaptörvénye
Szervezeti azonosság ismerete
A vízió, misszió és az érték meghatározása a szervezetben
Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.
Az együttműködés, az egység és az egyetértés megteremtése
A maximalizmus, a transzparencia és a proaktivitás megvalósítása
A minőség, a sztenderdizálás és a rend és rendszer megvalósítása a szervezetben
A szervezeti identitás meghatározása 17 lépésben
A szervezeti identitás vizualizálása
Csapatépítés: a csapat együttműködésének fejlesztése
A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A képzésen részt vevő képes legyen azonosítani a csoportszerepeket, érzelmeket, szükségleteket, működő kommunikációs stratégiákat és az együttműködés egyértelmű jeleit.
A képzés tartalma:
Az együttműködés minőségét befolyásoló tényezők, a csoporton belüli együttműködés alapjai
Az együttműködő magatartás jellemzői és jelei a csoportban
A csoport és a csapat közötti különbségek
A kommunikáció fontossága a csapat együttműködésében
A csapaton belüli szerepek befolyásoló ereje, a dinamika kialakításában játszott szerepe.
Érzelmek és szükségletek a csapaton belül
Minden témára vonatkozó módszertani tartalom: szituációs játékok és kihívást jelentő feladatok közös megoldása és feldolgozása (Kolb tapasztalati tanulás modelljét alkalmazva a gyakorlatban)
Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése
A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi szervezeti kommunikációs helyzetekben szóban és írásban hatékony tudjon lenni.
 
A kézés tartalma:
A kommunikáció alapmodellje.
A belső és a külső kommunikáció közti különbségek.
A belső kommunikációs rendszer felépítése.
A belső kommunikációs rendszer elemei, és ezek felhasználási lehetőségei: mikor érdemes írásban és mikor szóban kommunikálni
Szóbeli kommunikációs gyakorlatok.
Írásbeli kommunikációs gyakorlatok.
A külső kommunikáció célja és felületei, és ezek sajátosságai
A külső kommunikációtól elvárható benefitek.
Lean alapok: szemléletformálás (16 óra)
A képzés célja: A lean filozófia gyakorlati alkalmazása eredendően a termeléshez kötődik, azonban nagyon sok eleme egyszerűsített változatban alkalmazható hétköznapjaink során is. A képzési program célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a lean filozófia alapvető módszereivel, amelyeket a képzés során hétköznapi alkalmazási alternatívákba transzferálnak. A képzés alapvető célja, hogy a résztvevő saját élményű tanulását biztosítsa azáltal, hogy nem kész alkalmazási alternatívákat kap, hanem önállóan és csoportban konstruál lean felhasználási lehetőségeket hétköznapi folyamataira.
A képzés tartalma:
A lean menedzsment kialakulásának története
A lean menedzsment célja
2 fő alapelv: ember tisztelete, veszteségek eltávolítása
A vevő az érték fogalmának értelmezése és kapcsolata
veszteség lean értelmezése
A lean rendszer felépítésének 5 alapvető lépése:
  1. Az érték meghatározása
  2. Az értékteremtő folyamat feltérképezése
  3. Akadálytalan áramlás biztosítása
  4. Húzórendszer kialakítása és üzemeltetése
  5. A folyamatos fejlesztés
Hogyan alkalmazzam a lean rendszert a hétköznapokban? Minta lean rendszer bemutatása
Az 5S módszer alapjai, célja jelentése (rend, fegyelem, tisztaság, fenntarthatóság, ezek beépítése)
Hogyan alkalmazható az 5S módszer mindennapjaim során?
Egy szabadon választott hétköznapi művelet előkészítése az 5S módszer alkalmazásával csoportban.
Az elkészült módszerek ismertetése és értékelése
Vezetői kompetenciák fejlesztése: önismeret, kommunikáció, delegálás
A képzés célja: Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő fejlessze a vezetői önismeretét és a vezetői kommunikációját, valamint megtanuljon delegálni, képes legyen a saját folyamatait szétválasztani vezetői és munkatársi folyamatokra.
A képzés tartalma:
A vezetés fogalma, értelmezései
Vezetői önismeret: erőforrások, vezetői stílusok, szerepek
Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
Az önismeret jelentése és jelentősége, fejlesztésének lehetőségei
Johari ablak megismerése és kitöltése. Vezetői életúttérkép kitöltése és közös feldolgozása. Vezetői erőforrások összegyűjtése.
A vezetői kommunikáció sajátosságai az általános kommunikációhoz képest.
Cselekvésre ható kifejezések, szófordulatok. Kérdezéstechnika (kérdéstípusok és hatásuk)
Visszajelzés vezetőként, visszajelzési technikák.
Kommunikáció írásban: email, feljegyzés, megbízás, prezentáció.
Különbségtétel delegálás és megbízás között
Munkatársak felkészítése a delegálás fogadására
Delegálási technikák. Ellenőrzési technikák, kontrollrendszer működtetése a delegált folyamatokban
 
Együttműködési technikák: azonosság és motiváció
A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A résztvevő képessé válik a különböző csoportszerepek megkülönböztetésére. A képzésen részvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és képes lesz a harmonikus együttműködő munkakörnyezet kialakítására.
A képzés tartalma:
A csoportműködés folyamatai, hatásai
Csoportműködés szabályai
Az azonosság fogalma, szerepe
A csoporton belüli azonosság felmérése
A motiváció fogalma, szerepe
Motivációs technikák, elméletek (pl. Herzberg, McClelland, Susan Fowler stb.)
A saját motivációs faktorok feltérképezése
Az együttműködési kódex fogalma
Saját kódex megírása, használata
Munkahelyi wellbeing
A képzés célja, hogy komplex szemléletmódot mutasson a munka és a magánélet összehangolásának segítésére a wellbeing három nagy terültén: a lelki-, a mentális- és a fizikai egészség megőrzésén keresztül. További cél, hogy a résztvevők konkrét technikákat próbáljanak ki a szerepek összeegyeztetésére, a stressz kezelésére, az idő beosztására, valamint az érzelmek és a szükségletek megfelelő kommunikációjára.
A képzés tartalma:
Önismeret
Időhatékonyság, erőforrás-menedzsment
Kommunikáció és kiégés megelőzése
Együttműködésfejlesztés: munkatársi kapcsolatok fejlesztése
A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A képzés célja, hogy mindezeken keresztül fejlődjön a résztvevők érzelmi intelligenciája, valamint a munkatársi kapcsolataik. A képzés további célja, hogy tudatosodjanak a résztvevők erősségei és személyes preferenciái, valamint erősödjenek a szervezeten belüli informális kapcsolatok.
A képzés tartalma:
Együttműködés és csoportszerepek
A csoporton belüli együttműködés alapjai
Munkatársi kapcsolattérkép elkésztése (szociometriai gyakorlatok)
Érted haragszom, nem ellened – EQ fejlesztése
Személyes preferenciák szerepe a munkatársi kapcsolatokban (DISC, személyiségteszt)
Erőforrásgyűjtés: az erőforrások típusai és tudatosításuk
Informális kapcsolatok a szervezeten belül: a pletyka, a klikkek szerepe a mindennapi közösségi életben.
Közös rítusok, ünnepek, események.
Hatékony kommunikáció: szemléletfókuszú ügyfélszolgálati kommunikáció
A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. Nincs ez másképp az ügyfélszolgálati munka során sem, sőt, itt kiemelten fontos, hogy hatékonyan kommunikáljunk. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az ügyfélszolgálati kommunikáció sajátosságaival, szemlélettől a konkrét technikákig.
A képzés tartalma:
A kommunikáció alapmodellje az ügyfélszolgálati munkában
Az ügyfél szó jelentése (külső és belső ügyfelek)
Az ügyfélszolgálat fogalma: részleg vagy szemlélet?
Az ügyfélnek mindig igaza van? – mit tegyünk, ha mégsem?
A nemet mondás gyakorlata: hogyan mondjunk nemet, hogy az ügyfél elégedett legyen?
Érvelési gyakorlatok: meggyőzés vagy rábeszélés?
A logos, pathos és ethos jelentése és alkalmazása
Problémás ügyfelek kezelése
Nyitási és zárási technikák
Hogyan mérjük ügyfeleink elégedettségét?
Szituációs gyakorlatok az ügyfélszolgálati kommunikációra a képzés teljes hosszában, valamint ezeknek a gyakorlatoknak a feldolgozása, visszajelzések a résztvevőknek.
Működésfejlesztés: folyamatoptimalizálás és hatékonyságnövelés
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a folyamatok típusaival, képesek legyenek önállóan tipizálni a munkafolyamataikat. További cél, hogy tudják, az optimalizálás nem költségcsökkentés lehet, illetve felismerjék a veszteségeket. Cél továbbá, hogy tisztában legyenek az egyes hatékonysági szempontokkal és ezeket képesek legyenek alkalmazni a mindennapi munkájukban.
A képzés tartalma:
Fejlesztési területek a szervezetben és a működésfejlesztés helye ezen belül
A folyamatok tipizálása: terjedelem és tartalom szerinti tipizálás
A folyamatok terjedelem szerinti tipizálása: főfolyamat, részfolyamat, tevékenység
A szervezet folyamatainak felosztása (a konkrét szervezetre alkalmazva)
A folyamatok tartalom szerinti tipizálása: magfolyamat és támogató folyamatok, front office – back office, értékteremtés közvetlenül és közvetetten támogató folyamatok
Az optimalizálás lehetőségei
A hatékonyság koncepciója: értékteremtési, működési, szervezeti
Értékteremtési hatékonyság
Működési hatékonyság
Szervezeti hatékonyság
Időmenedzsment alapok a hatékonyság növelésére.


Kedvezményezett neve: KERÍTÉS Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Foglalkoztatás bővítése a Kerítés Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 27 988 800 Ft
Támogatás mértéke: 70%
Projekt befejezési dátuma: 2022.12.18.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00525
 
Projekt leírás:
Cégünk 2009 óta van jelen a piacon. Kerítések, korlátok, ablakrácsok, gyártásával valamint egyéb kerítésekhez kapcsolódó lakatosipari munkálatokkal foglalkozunk.
 
A projekt keretében beszerzésre kerülő Apollo TWIN Mach3 cső és profillyukasztó gép lehetőséget biztosít számunkra egy új termék sorozatgyártására.  Az új termék sorozatgyártását és technológiaváltás által okozott gyártói kapacitás kihasználásához szükséges teendőket ennyi fővel nem tudnánk ellátni, ezért a projekt keretében 4 új munkatárs felvételét valósítjuk meg. Egy főt CNC gépkezelői munkakörben, míg további 3 főt lakatos munkakörben kívánunk foglalkoztatni, mindenkit teljes munkaidőben.
 
A gyártás technológia fejlesztésének köszönhetően a termékek előállításának önköltsége csökkenne, így versenyképesebb áron fogjuk tudni kínálni azokat, amely jelentős piaci előnyt és érbevétel növekedést fog eredményezni számunkra. A projekt további eredményeként további négy főnek fogunk tudni hosszútávon kiszámítható biztos munkahelyet és megélhetést biztosítani.
 
Kerítés Gyártó és Forgalmazó kft TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE

Kedvezményezett neve: Kerítés Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fejlesztés tárgya: a Kerítés Kft technológiai fejlesztése
Projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18
Visszatérítendő hitel összege: 32,719 millió Ft
Projekt leírása:  
Az új technológia az előállítási költségeket jelentősen csökkenti, ugyanakkor a termék értékesítési, és külföldi piacra jutási lehetőségeket nagy mértékben növeli .A beruházásnak köszönhetően Cégünk nagyobb részt tud vállalni a kerítés gyárátás és értékesítésben
Kerítés Gyártó és Forgalmazó kft TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE

Kedvezményezett neve: Kerítés Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Fejlesztés tárgya: a Kerítés Kft technológiai fejlesztése
Projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18
Visszatérítendő hitel összege: 33,795 millió Ft
Projekt leírása:  
Az új technológia az előállítási költségeket jelentősen csökkenti, ugyanakkor a termék értékesítési, és külföldi piacra jutási lehetőségeket nagy mértékben növeli .A beruházásnak köszönhetően Cégünk nagyobb részt tud vállalni a kerítés gyárátás és értékesítésben.
infoblokk_kedv_final